e-mail    Debatní kniha    Mapa stránek    Hlavní  
 Škola a práce 
 
Zaměstnání: 2007-dosud

Po ukončení fakulty jsem začal pracovat jako lékař na Klinice pneumologie a hrudní chirurgie v Nemocnici Na Bulovce v Praze.
Po několika měsících. kdy jsem se přesvědčil, že pneumologie je pěkný obor, jsem se zapsal do atestačního programu právě na pneumologii. Postupně jsem během šesti let absolvoval všechny potřebné stáže a provedl požadované zákroky. Nakonec jsem 14.5.2013 v Olomouci složil atestační zkoušku a stal se ze plnohodnotný plicař. Součástí atestace je napsání atestační práce. Já jsem dostal téma Diagnostika mediastinálních nádorů.

Souhrn:

         V mediastinu se vyskytuje asi 0,1 až 1,7% ze všech diagnostikovaných tumorů. Kromě velkého množství různých typů primárních nádorů je častým cílem nádorových metastáz a vyskytuje se v něm několik druhů cyst a dalších nenádorových expanzí. Jednotlivé tumory i cysty mají svoje predilekční lokalizace v různých oddílech mediastina. V době diagnózy je většina cyst i benigních primárních tumorů bezpříznakových a jsou náhodně zachyceny na skiagramu hrudníku. Naopak maligní nádory ve většině případů symptomatické jsou a projevují se příznaky vyplývajícími z útlaku okolních struktur, případě systémovými či paraneoplastickými projevy. Diagnóza je syntézou anamnézy, klinického vyšetření, zobrazovacích metod a poté histologického ověření pomocí punkční či chirurgické biopsie.
Ze zobrazovacích metod je patrně nejpřínosnější CT hrudníku s užitím kontrastní látky. V některých případech však získáme více informací pomocí magnetické rezonance a biologické chování a rozsah nádorového postižení lze posoudit pomocí PET/CT.
V první části práce jsou popisovány jednotlivé příznaky a vyšetřovací metody. Ve druhé části jsou popisovány konkrétní tumory a jejich charakteristické rysy. Práce se věnuje pouze diagnostické fázi, následná léčba rozebírána není.
Klíčová slova: mediastinum, nádory, diagnostika, příznaky, zobrazovací metody, biopsie, operace, thymom, lymfom, germinální tumory

Stáhnout: zde


 
  Prezentace a publikace
Většinu práce na lůžkovém i ambulantním oddělení tvoří papírování a řešení každedenního shonu okolo diagnostiky a léčby pacientů, ale tím, že jsme klinika, jsme my, doktoři, tlačeni i do toho, abychom se podíleli na výuce mediků a aktivně se účastnili různých konferencí a vzdělávacích akcí. To znamená přednesení prezentace o nějakém tématu. Já sice nejsem zaměstnaný jako postgraduální student, ale týká se to i mě. Vytvořené prezentace budu dávat na své stránky, přímo pod tento text. Dříve jsem tu měl přímo powerpointové .PPT soubory, ale později jsem je nahradil .PDF verzemi. Kdybyste z nějakého důvodu chtěli přímo ten .PPT, tak mi pošlete mail a já, když budu mít pocit, že mi nepíše úplný kokot, vám ho pošlu

Prezentace kazuistik
Pneumologické přednášky
Články
Ostatní
 • Online chemoterapie - pro vlastní potřebu i pro potřebu kolegů z práce jsem vytvořil javascriptový prográmek na tvorbu rozpisů pneumologických chemoterapií. Přestože ho uveřejňuji na internetu, tudíž veřejně, musím vás hned upozornit, že za generované rozpisy neručím a případné reálné použití je zcela na vaše riziko.
  Pozn: Během roku 2015 se v rámci „zvyšování kvality“ zakázaly v naší nemocnici používat jiné systémy výpočtu chemoterapie než nově vzniklý modul v našem informačním systému. Program jsem tudíž přestal udržovat.

  Aktualizace 9/2020: Pokrok nezastavíš. Onkologie se vyvíjí a ta plicní rozhodně nestojí stranou. Neudržovaný program tyto změny pochopitelně nevstřebává. Plicní nádory se už léčí výrazně jinak a rozpisy chemoterapií generované tímto programem jsou už zkrátka mimo. Už to nejsou správné léčby, a proto apeluji - nepoužívat!

 
Vysoká: 2001-2007

26.6.2007 jsem ukončil studium na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studoval jsem šest let, a to na den přesně. Teď jsem tedy doktor. Na těchto stránkách se moje studium kupodivu odrazilo minimálně. Na to, jakou dobu jsem strávil na medicíně, tu najdete lékařských věcí pramálo. Lékařské fakulty mají totiž vlastnost, že kromě učení :-) toho po studentovi moc nechtějí. Na rozdíl od jiných oborů jsme nemuseli psát skoro žádné písemné práce.
Nicméně na 3.LF se v dobách mého studia psala diplomka.
Téma mojí diplomky bylo: Vztah kouření a histologie plicních nádorů

Že kouření způsobuje plicní nádory je jasné, ale já jsem zkoumal, které typy více a které méně

Souhrn:

        Rakovina plic je i v podmínkách ČR nejčastějším nádorem mužů a zatím druhým nejčastějším nádorem žen. Vývoj v ČR kopíruje dřívější trendy ve vyspělejších zemích - pokles incidence u mužů, vzrůst u žen. Změny v zastoupení jednotlivých histologických typů nádorů jsou vysvětlovány změnou složení cigaret, v nichž se průběžně snižuje obsah nikotinu a dehtu. Následkem je jiné spektrum karcinogenů a především hlubší inhalace cigaretového kouře, čímž se partikule tabákového kouře dostávají hlouběji do plic. V ČR je u mužů nejčastějším druhem plicního nádoru dlaždicobuněčný karcinom a u žen zřejmě adenokarcinom, ačkoliv podle studie university Palackého je počet SqCC a AC prakticky shodný.
        Existuje konsenzus, že ženy-nekuřačky jsou citlivější k rozvoji rakoviny plic než muži-nekuřáci, ale dřívější domněnka, že ženy jsou citlivější na tabákový kouř než muži, se zdá být vyvrácena.

Stáhnout: zde


 
Snímky mozku z magnetické rezonance:

Studentům lékařských fakult se čas od času naskytne příležitost zúčastnit se nějakého výzkumu a trochu si tím mimochodem přivydělat.
Já se zúčastnil výzkumu mozku, kdy se testovalo spojení vnímání bolesti s motorickou aktivitou. Tedy tzv. vrátková (hradlová) teorie. Znáte to, spálíte se nebo dostanete žihadlo a napůl bezděčně usilovně třepete rukou. A jak tak třepete, tak se dostaví určitá úleva a ruka bolí méně. Funguje to vcelku dobře a to je právě ten vrátkový efekt.
Zkoumalo se to na funkční magnetické rezonanci a kromě peněz jsem si domů odnesl cédéčko s vypálenými výsledky anatomického scanu magnetické rezonance svého vlastního mozku. (Perfektní učební pomůcka :)
Prohlížeč je totiž celkem šikovný a umožňuje mozkem libovolně procházet, otáčet a tak.
Tady můžu nabídnout jenom statické snímky :(
Detaily bohužel nejsou nic moc, MR mělo rozlišení jenom 1mm.

1. sagitální:

Řez přesně středem hlavy. Některé závity jsou jakoby začernalé. To je ale v pořádku, pletou se tam totiž mozkové pleny.
obrázek
Řez procházející asi tak polovinou talamu. Je zde vidět i hlava ocasatého ganglia.
obrázek
Tady jsem se pokusil ukázat bazální ganglia, ale vidět moc nejsou.
obrázek
Z mozku nic zajímavého, ale je to řez středem oka
obrázek


2. frontální:

Řez středem hlavy - tentokrát frontálně. Ze struktur např. konec optického nervu.
obrázek
Řez skrz hypofýzu.
obrázek
Skrz commisura anterior. Jsou pěkně vidět bazální ganglia včetně amygdaly.
obrázek


3. transverzální:

Skrz kolénko vazníku (corpus callosum)
obrázek
Opět řez středem talamu a ocasu vazníku.
obrázek


No, obrázky jsou sice hezká věc, ale když člověk neví, co že to na nich vlastně je, tak to jaksi není ono...

Sehnal jsem ale perfektní prográmek na prohlížení mozkových řezů. Jeho řezy mají dokonce vyšší rozlišení - ale hlavně tam jsou popisky.
Bohužel to už není mozek můj, ale nějaký úplně cizí (pochybný)...




 
Střední: 1994-2001

Na střední školu jsem chodil do státního gymnázia v Říčanech a pobyl jsem si tam sedm roků, protože tenkrát se ještě nechodilo do devítky.
Oproti vysoké si říčanské gymnázium na nejrůznější seminárky vcelku potrpělo. Už tenktát pro mě bylo sepisování jakýchkoli prací do školy něco příšerného a nebavilo mě to. Nicméně, co jsem měl napsat, to jsem nakonec napsal a můžete si to odtud stáhnout a přečíst. Jestli to chcete použít na své výtvory, tak si dejte pozor na to, že některé práce se zabývají konkrétními místy v okolí Říčan a v některých se zmiňuji o své rodině.
 • Chov včel - O chovu včel; včela obecně, včelí společenstvo, ošetřování během roku, nemoci, produkty. Některé pasáže jsou hodně samostatné, jiné méně, ale přepsané vlastními slovy.
  Kvalita: dobrá

 • Radiový signál - Radiové vysílání, kódování a modulace signálu, něco i o digitálním zpracování. Dostal jsem za to dvojku, protože tam je velice málo vlastního přínosu.
  Kvalita: podprůměrná

 • Výbušniny - Výbušniny v teorii i praxi; teorie výbuchu, měření, dělení výbušnin, praktické návody. Tahle seminárka vznikla v septimě jako tzv. „vedlejší seminárka“, kdy už šlo spíše o formalitu. Tady jsem použil zbabělý přístup a natvrdo z internetu stáhnul a trochu upravil celou teoretickou část. Praktické návody už jsou trochu samostatnější. I když není původní (právě proto že není původní :-), jsou v ní kvalitní údaje o této problematice, je dost těžké stáhnout z internetu v češtině něco kvalitního. Pro fanoušky - destroyery tu mám lahůdkový offline archív stránek P.X.D Detonator, které určitě uspokojí každého nadšence pyrotechniky.
  Kvalita: průměrná

 • Fauna malých vodních ploch - Srovnávám dvě tůně blízko Strašína, podle rozdílů v zastoupení jednotlivých druhů živočichů se snažím vydedukovat obecné zásady a vztahy v ekologii tůní. Měla jít na SOČku, ale já jsem se nechtěl votravovat s nějakými soutěžmi, takže jsem si vybojoval svou neúčast.
  Kvalita: vynikající

 • Biologie a vývoj mukařovského rybníku - V podstatě pokračování předchozí seminárky. Z podobných hledisek zkoumá třetí rybník Mukařovské kaskády, tentokrát si mnohem pozorněji všímám rostlinstva. Záměr byl psát o samovolných změnách v rybníce v průběhu několika let (jde o znovunapuštěný rybník ponechaný svému osudu) Kvality předchůdce ale nedosahuje, protože jsem si už přece jenom tak podrobně nepamatoval stav rybníku před x lety a trochu váznou odkazy na „Faunu malých vodních ploch“. Záměrně obsahuje minimum terminologie a celá práce je psána dost „lehkým“ stylem jako taková populárně - naučná četba.
  Kvalita: dobrá


Plicní chemoterapie
Atestační práce
Diplomová práce
Seminární práce