e-mail    Debatní kniha    Mapa stránek    Hlavní  
 perličky 
 

Horké klávesy

Jiří Kačena

Program Hotkeys je jednoduchý, asi 800 bajtů dlouhý rezidentní program, který pro vybrané klávesy ukládá do klávesnicového bufferu určitý řetězec. Program obsadí vektory přerušení 09 od klávesnice a 1c volané časovačem. Po stisku klávesy program přečte z portu klávesnice scanový kód stisknuté klávesy a zjistí stav přemykacích kláves (tj. Alt, Ctrl, levý Shift a pravý Shift). Pak prohledává tabulku a pokud v ní najde shodu, nastaví ukazatel na řetězec, který má být vsunut do bufferu klávesnice. Na to reaguje rutina na přerušení 1c, která provede vlastní vsunutí.

Tabulka s definicí položek má tuto strukturu:
name HOTKEYS code segment public assume cs:code,ds:code display "Hotkeys 1.2, Jiří Kačena." org 100h start: jmp inst;----------------------------------------------- kbdstart equ 1eh kbdend equ 3ch kbdhead equ 001ah kbdtail equ 001ch ; 7 6 5 4 3 2 1 0 defstart: ;In Ca Nu Sc Al Cn LS RS ;struktura: scan-kód klávesy, stav přemykačů, text, 1 db 87,00000000b,'dir',13,1 ;F11 db 88,00000000b,'cls',13,1 ;F12 db 87,00010000b,'Begin ',1 ;Scroll lock+F11 db 88,00010000b,'End ',1 ;Scroll lock+F12 db 35,00000011b,'Hotkeys 1.2 !',1 ;Oba Shifty a H db 50,00001000b,'D:\util\m602\m602.exe',13,1 ;Alt M db 50,00000100b,'D:\util\m602\m602.exe',13,0 ;Ctrl M db 68,'PLVC',0,105,'D',0,68,'Nl',1


Pascal - hlavní
Překladače
Vlastní články
Převzaté články
Věci na stáhnutí
Odkazy k tématu
BP7 buglist
Chyba Run-time 200

BASIC