e-mail    Debatní kniha    Mapa stránek    Hlavní  
 Moje začátky s programováním v BASICu 
 
O řadě knih, co jsem kdy četl, můžu říct, že pro mě byly důležité. V dětství například Záhada hlavolamu nebo Daleká cesta za domovem a později třeba Pán prstenů nebo Tichý Don.
Přesto možná byla ještě důležitější knížka, kterou vidíte na obrázku a která mě nasměrovala k zájmu o počítače a k programování.
Jak vidíte na obrázku, je to kniha BASIC - jazyk a interpret a je to referenční příručka vydaná v podstatě od zdroje, od podniku TESLA (institut mikroelektronických aplikací). Na poslední stránce je pozoruhodné sdělení: „Účelová neperiodická publikace - není určena k prodeji obyvatelstvu“ Podnik TESLA se účastnil zavádění počítačů (velkých, osmibitovýh i „písíček“) do tehdejšího plánovaného hospodářství, velkých podniků a podobně. V těch letech se u nás ještě nepočítalo s tím, že by měl někdo veledrahé PC/XT doma.
To, že to není učebnice programování, ale referenční příručka, má svoje výhody i nevýhody. Rovnou, jen s naprostým minimem teoretické zátěže se vrhá do popisů jednotlivých příkazů implementace jazyka BASIC pro československé počítače jako PP-06, který nicméně jedna ku jedné odpovídá GW-BASICu.
10 LET F=1
20 FOR I=1 TO 10
30 LET F=F*I
40 NEXT I
50 PRINT "FAKTORIAL CISLA 10 JE: ",F
Velmi pěkné je, že knížka obsahuje velké množství podobných minipříkladů. To je obzvlášť působivé ve chvíli, kdy se probírají grafické příkazy. Jazyk GW-BASIC totiž obsahuje dost silný grafický podsystém a příslušné kapitoly se hemží kratičkými prográmky na nakreslení spirály, soustředných kružnic a podobně.
No, a mě tehdy bylo 12 let a naprosto mi vyhovovalo, že přepíšu několik málo řádek programu a ono to něco udělá. Tohle je na BASICu super.
10 CLS
20 SCREEN 1
30 FOR I=10 TO 100 STEP 10
40 CIRCLE (100,100),I
50 NEXT I
Žádné nutné inicializace, deklarace a podobně. Rovnou můžeme pracovat. V našem případě kreslit. Dialekt GW-BASIC navíc obsahuje velmi mocný příkaz DRAW. To je vlastně implementace želví grafiky a popisovaná příručka se mu podrobně věnuje.
Z dnešního pohledu je programátorské prostředí strašlivé. I jazyk samotný je hodně omezený a nějaké strukturované programování fakt neusnadňuje. Spíš znemožňuje. Přesto, se mi tehdy zdálo programování v Basicu super. Jasně, štvalo mě, že vykreslování bylo pomalé, ale i nějaké ty jednoduché hry se vytvořit daly.
   
Ta druhá červená knížka jsou příklady řešených úloh v jazyku BASIC. Je také velmi zajímavá a je obdivuhodné, jak minimalisticky se dají pomocí Basicu řešit nejrůznější úkoly. Programy v této knize jsou pochopitelně delší než několik málo řádek, ale i tak je pozoruhodné, na jak malé ploše se dá vyřešit poměrně složitý problém. A s jak malými prostředky. V podstatě bez strukturovaného programování. O objektovém programování nemluvě.
Cenou za to ale je dost malá srozumitelnost programů. Je obdivuhodné, že to funguje. Ale s pochopením JAK je to horší. Ani bych se nedivil, kdyby se řada řešení napřed odladila v pascalu nebo v C a až v dalším kroku převedla do Basicu. A velmi mě mrzelo, že žádný program nevyužívá grafických možností GW-Basicu, dokonce ani pozicování kurzoru ne. Všechno je to v textovém módu, pomocí terminálových prostředků. Jako kdybychom neměli monitory, ale jen tiskárny.
Asi to bude tím, že, tak jak prozrazuje obal knihy, tak cílí nejen na počítače s MS-DOSem, ale také na stroje s CPM a tam se na univerzální grafické schopnosti spoléhat nedá.

Pro ilustraci obsah:
  • Úlohy y matematiky (37 úloh)
  • Hry (27 úloh)
  • Zpracování ekonomických dat (6 úloh)
  • Programovací algoritmy (18 úloh)
  • Statistika, kombinatorika, pravděpodobnost (7 úloh)
  • Technické výpočty (15 úloh)
  • Ostatní úlohy (7 úloh)Pascal - hlavní
Začátky s BASICem
Překladače
Vlastní články
Převzaté články
Věci na stáhnutí
Odkazy k tématu
BP7 buglist
Chyba Run-time 200

Překladače BASICu