e-mail    Debatní kniha    Mapa stránek    Hlavní  
 Bulat Okudžava 
 
Ahoj študente
Úplný začátek knížky...

V dětství jsem plakal mnoho. Jako chlapec méně. Jako mladý muž dvakrát. Poprvé to bylo těsně před válkou. Večer. Řekl jsem dívce, kterou jsem miloval, řekl s předstíranou lhostejností:
"Hm, tak to asi znamená konec..."
"Hm, tak to znamená konec," nečekaně klidně souhlasila ona.
A rychle odešla pryč. Tehdy jsem plakal. Vždyť odešla. Dlaní jsem utíral slzy.
Podruhé pláču teď, uprostřed mozdocké stepi. Veliteli pluku nesu nesmírně důležité psaní. Čert ví, kde je ten velitel pluku! Písčité kopce jsou jeden jako druhý.
Noc. A já jsem druhý den na frontě. A za nesplněný úkol - zastřelení. A mně je osmnáct let.


Okudžava, Bulat

Poezie
Splynutí srdcí
Čím ses provinila?
Vojenské boty


Próza
Ahoj študente