Uvězněný Pučmeloud
to mám krásnou ubikaci,
to jsem krásně zavřený.
Študujou mě malí žáci,
starcové i stařeny.
To jsem rád, jé to jsem rád,
že jsem vzácný exponát.
Exponát, exponát, exponát, exponát.
Jestli ty ses Pučmeloude nepomát !
To jsem dobře utěsněný,
to jsem dobře vystaven.
Všude kolem hladké stěny,
abych se nedostal ven.