Podej kládu kamarádu
Podej kládu kamarádu
a ty dojdi pro pití.
Světluące dej marmeládu,
a» nám na to posvítí.
Křidýlkama kmitáme, házíme a chytáme
Do pěti, do pěti, do pěti, do pěti,
budem bydlet v divukrásném doupěti.