Alexander Blok — Dvanáct1
Černý večer.
Bílý sníh.
Vítr fičí
v ulicích,
div neporazí člověka!
Vítr fičí, vítr fičí —
zblízka fičí, zdaleka!

Vítr smet
bílý sníh.
Pod ním — led.
Po ledě kdo teď tu jde —
uklouzne!
Už se smek —
chudáček!

Od stavení ke stavení
ulici celou máš sepjatu
velkými písmeny plakátu:
„Všecka moc Ústavodárnému shromáždění!...“
Staruška běduje malinká:
copak to značí?
Škoda je krásnýho plátýnka!
Vždyť je to k pláči.
Co bylo by onuček z plakátu —
děti jsou bosé a bez šatu!...

Staruško, slepičko,
přes návěj lez!
— Och, boží rodičko!
— Och, do bolševiků vjel běs!

Vítr hned třeští,
hned hvízdá jako kos!
I buržuj na rozcestí
do límce stulil nos.

Kdo tu? Má dlouhé vlasy
a tiše povídá si:
— Zhynula Rossije!
— Zrádci!
Prodali stát!
To asi
mudruje literát...

Hle druhý: schlípen celý
jde šejdrem — jako v hrob...
Proč tak neveselý
náš soudruh pop?

Víš — kterak's nosívával
před sebou břichu tíž,
a jak se z něho smával
na lidi zlatý kříž?

V astrachánu milostpaní
druhou chytá, v ouško špitá:
— Oči jsme si vyplakaly...
Skouzla — bác! —
a rozcápla se
v celé kráse!

Hej, hej, hej!
Zvedni, pomáhej!

Veselý vítr, vítr zlý
s nikým se nemazlí.
Radostně nadýmá šosy,
chodce kosí,
rve, mne a pění
veliký plakát:
„Všecka moc Ústavodárnému shromáždění!...“
Slova sem nosí:

...I my se sešly dnes...
...Na kongres...
...Ten se v tamtom žlutém domku
snes...
Za číslo — deset, za noc — dvacetpět...
...Za míň nemožno dát...
...Nešel by, milánku, se mnou spat?...

Pozdní večer.
Pustá ulice.
Promrzlý tulák
jde někam stulit se,
a vítr fičí...

„Pojď, chudáčku, hej —
hubičku mi dej...“
—Chleba!
„Kdy bude líp?“
—Syp!
 

Černé, černé nebe.
Zloba, ponurá zloba
v prsou zatřeští...
Černá zloba, svatá zloba...

Soudruhu! Oči
do hrsti!2
Hýří si vítr, hýří mráz,
dvanáct jde chlapců...ráz...dva...ráz...

Vintovek černé řemeny,
kol — plamen, plamen, plameny..

Retka je v zubech, do ucha čepice,
z očí jim kouká káznice!

Svoboda, svoboda,
ech, ech, bez kříže!

Tra—ta—ta!

Chladno je, soudruzi, chladno je!

— A Vaňka s Kaťkou v putyce...
— Má Kaťka prachy v punčoše!

— I Váňuška dnes bohatý...
— Byl náš — šel mezi vojáky!

— Psí synu, Vaňko, tys buržuj,
mou holku ale nezprubuj!

Svoboda, svoboda,
ech, ech, bez kříže!
Kaťka s Vaňkou zahřatá...
Čím, čím, zahřatá?

Tra—ta—ta!

Kol plamen, plamen, plameny...
Na plecích pušek řemeny...

Revoluční držte krok!
Bdí náš sok, bdí náš sok!

Soudruhu, neboj, pušku zkus!
Prásknem si taky na svatou Rus —

podsaditou,
z dřeva sbitou,
sádelnatou!

Ech, ech, bez kříže!3
Už naši chlapci odešli
v armádu rudou,
v armádu rudou,
košulenky krvavé
prát budou.

Roztrhaný kabátek —
slunce srkz něj svítí!
Rakouský štyk na pleci —
je to živobytí!

My na žalost buržujům, buržujům všem
světový požár rozdujem,
krvavý požár, požár náš —
a ty nám, Pane, požehnáš!4
Krouží sníh a vozka křičí,
Vaňka s Kaťkou v saních fičí.
Eletrycká lucernička
na voji...
Hót!...Vyhnou se!...

Sáně fičí, vozka houká,
Váňuška se hloupě kouká,
kroutí, kroutí černý vous
a vykrucuje
a pošpásuje...

Mele přitom, mele panty —
no, ten dnes zas furiantí!
Kaťku - husu docela
rozdělá...

Švihla Kaťka, švihla hlavou,
blýskly zoubky tváří žhavou...
Ach ty Káťo, kdo by řek,
jak máš měkký čumáček!5
Na tvojí šíji, Káťo,
po noži čerstvý šrám,
tvůj prs byl taky, Káťo,
nedávno pobodán.

Zatanči, Káťo, tanč nám tu!
Nožičky máš jak z dragantu!

V bílých krajkách chodívalas —
no jen si choď, jen si choď. —
Oficíry vodívalas —
no jen si voď, jen si voď.

Jen si voď, cho, cho, cho!
Srdce v prsou vyjeklo!

Pamatuješ oficírka —
taky už ho našel nůž...
Od nože je malá dírka...
Čubko, zapomnělas už?

Vzpomeň jen, vzpomeň si
a už dělej, lehnem si!

Šedé kamaše jsi měla,
čokoládu žrala jen,
s kadetem jsi flámovala,
teď chceš líhat s vojákem?

Ech, ech, ech, lež si, lež!
Duši bude líp, jen hřeš!6
...Zas letí saně kalupem
a na nich Kaťka s vojákem...

Stůj, zaraž! Andrjucho, koně chyť, běž!
Ty, Petrucho, zezadu nadběhneš!...

Trach-tararach-tach-tach-tach-tach,
k nebi už letí sněžný prach!...

Vaňka — i s vozkou utíká...
Střel ještě — než vezme žulíka!...

Trach — tararach! No teď už snad —
— — — — — — — — — — — — — — —
mi s holkou nebudeš flámovat!...

Holomek, utek! Pánbůh s ním!
Já mu to zejtra vytmavím!

Co Kaťka? — Mlčí? Mluv přec — křič!
Má díru v hlavě — pryč je, pryč!

Jsi ráda, Kaťko? — Mlčí — hů...
Lež tady, mrcho, na sněhu!

Revoluční držte krok!
Bdí náš sok, bdí náš sok!7
Zas dvanáct chlapců...ráz...jde...ráz,
na zádech pušek tíž.
Jen jednomu, jen vrahovi
do tváře nevidíš...

Jde rychleji a rachleji
při tom jak bez života.
Zamotal šátek na šíji —
a už se nevymotá.

— Co, s soudruhu's tak nevesel,
kuráž se ti snad tratí?
Co, Petrucho, jsi oněměl,
je ti snad líto Káti?

— Och kamarádi, hoši mí,
já měl tu holku rád...
Opilé, černé noci s ní
jsem probil častokrát...

Že měla srdce na dlani,
papulku jak rudý mák,
na pleci rodné znamení,
a ohnivý, černý zrak, —
já zabil ji, já zabil ji,
já zabil ji pitomě tak!

— Kuš, žvando, zaraž flašinet! —
copak ses zbláznil snad!
— On celou duši na vrub hned
tu bude vykládat!?
— Drž se přec, Peťko, trošku zpět!
— Buď chlap!

Mazlit se a s tebou hrát si
na to, brachu, není čas!
Dneska máme jinou práci,
jiné břímě čeká nás!

Jde pomalu zas Petrucha
a neutíká,
čepici šoupne do ucha
a je jak jindá...

Hejá, lula, — bim — bim — bam!
já se dneska rozdělám!

Komu se to nelíbí —
kvartýr se mu vybílí!

Praskni oko nebo zub!
Hej rup!8
Ach ty hoře, přehoře!
Smutku těžký,
přetěžký!

Šak já se dneska
rozšoupnu, rozšoupnu...

Jen co si čapku
pošoupnu pošoupnu...

Semíčka já už
rozlouskám, rozlouskám...

Kudličkou já tě
pošimrám, pošimrám...

Leť buržuji, leť vrabečku!
Poteče teď trochu krve
za mé děvče
černobrvé...

Smiluj se, Hospodine, nad duší služky svojí...

Smutno!9
Městského šumu neslyšeti,
nad Něvskou věží tišina;
strážníka nikde. Pojďte, děti,
lze flámovat i bez vína!

Hle, stojí buržuj na rozcestí —
nos zachumlaný v límci kdes.
K němu se lísá hrubou srstí,
chvost schlíplý, prašivý pes.

Jak otazník — a beze slova
tu stojí buržuj — „bílá kost“.
Svět starý — jak pes bez domova
svůj za ním plouží schlíplý chvost.10
Zahvízdala metelice,
oj, metelice!
Nevidí druh druhu v líce
na dva kroky!

Sníh se vírem zdvihá, třese,
bílým sloupkem dál se nese.

— Je to hrůza, bože svatý!
— Peťko, nežvaň zase, kuš!
Lízat pánubohu paty
pomohlo ti někdy už?
Neuvědomělý's právě,
vem to kolem, vem to zdravě —
nemáš ruce v krvi zkrátka,
že ti dala kvinde Kaťka?
— Revoluční drž jen krok!
Blízko sok, blízko sok!

...Poslední bitva vzplála,
dejme se na pochod!11
Tak bez jména jde Božího —
všech dvanáct v dál.
Ke všemu hotovi,
ničeho žal.

Jdou stínem slepé ulice,
kde vichřice se vzmáhá;
na zádech těžké ručnice
na nezřeného vraha;
jdou do řezavé vánice,
sníh do pasu jim sahá.

Prapor vlá rudý,
prapory rudé.

Ten, kdo je chudý,
ten s námi půjde.

Vrah náš se budí,
taneček bude...

A bouřka bije jim v oči
dny a noci
napořád...

...Poslední bitva vzplála,
dejme se na pochod!12
...Mocným jdou krokem dále...
— Kdo je tam ještě? Ven!
Vepředu vítr hraje
rudým si praporem...

Zpředu jde vítr chladný.
— Kdo je to tady — ven!
Toulavý pes jen hladný
šourá se pod sněhem.

— Strupaté psisko kleté,
plav — kolbou tobě dám!
Prašivý starý světe,
jak pes zmiz — oddělám!

Vlčích má zubů jehly —
chvost schlípl — nehne se —
toulavý pes, pes zkřehlý...
— Kdo jde tu? Stůj! Kdo jde?

Kdo rudým praporem mává?
— Koukni se na tu tmu!
Spěchá teď, v běh se dává
od domu do domu?

— Marno vše, my tě zdrhnem,
ty brachu, živ se vzdej!
— Zle bude — pušku strhnem,
střílíme — vylez, hej!

Trach-tach-tach! — Už jen echo
odráží se od domů...
Jenom bouře v dlouhém smíchu
zalyká se ve sněhu.

Trach-tach-tach!
Trach-tach-tach...

...Tak táhnou mocným pochodem —
za nimi — hladový pes,
vepředu — s krvavým praporem,
neviděn v bouři,
netrefen kulí,
perlově bílým jde rozsypem sněžným,
nad bouří kráčí krokem něžným
s růžemi kol hlavy bílými —
Ježíš Kristus před nimi.

překlad Bohumil Mathesius Praha, Naše vojsko, 1949
 1
Черный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветер!
На ногах
не стоит человек.
Ветер, ветер —
На всем божьем свете!

Завивает ветер
Белый снежок.
Под снежком — ледок.
Скользко, тяжко,
Всякий ходок
Скользит —
ах, бедняжка!

От здания к зданию
Протянут канат.
На канате — плакат:
„Вся власть Учредительному Собранию!“
Старушка убивается — плачет,
Никак не поймет, что значит,
На что такой плакат,
Такой огромный лоскут?
Сколько бы вышло портянок для ребят,
А всякий — раздет, разут...

Старушка, как курица,
Кой-как перемотнулась через сугроб.
— Ох, Матушка-Заступница!
— Ох, большевики загонят в гроб!

Ветер хлесткий!
Не отстает и мороз!
И буржуй на перекрестке
В воротник упрятал нос.

А это кто? — Длинные волосы
И говорит вполголоса:
— Предатели!
— Погибла Россия! —
Должно быть,
писатель —
Вития...

А вон и долгополый —
Сторонкой — за сугроб...
Что' нынче невеселый,
Товарищ поп?

Помнишь, как бывало
Брюхом шел вперед,
И крестом сияло
Брюхо на народ?..

Вон барыня в каракуле
К другой подвернулась:
— Ужь мы плакали, плакали...
Поскользнулась
И — бац —
растянулась!

Ай, ай!
Тяни, подымай!

Ветер веселый
И зол и рад.
Крутит подолы,
Прохожих косит,
Рвет, мнет и носит
Большой плакат:
„Вся власть Учредительному Собранию...“
И слова доносит:

...И у нас было собрание...
...Вот в этом здании...
...Обсудили —
Постановили:
На время — десять, на' ночь — двадцать пять...
...И меньше — ни с кого не брать...
...Пойдем спать...

Поздний вечер.
Пустеет улица.
Один бродяга
Сутулится,
Да свищет ветер...

Эй, бедняга!
Подходи —Поцелуемся...
Хлеба!
Что впереди?
Проходи!
 

Черное, черное небо.
Злоба, грустная злоба
Кипит в груди...
Черная злоба, святая злоба...

Товарищ! Гляди
В оба!2
Гуляет ветер, порхает снег.
Идут двенадцать человек.

Винтовок черные ремни,
Кругом — огни, огни, огни...

В зубах — цыгарка, примят картуз,
На спину б надо бубновый туз!

Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!

Тра—та—та!

Холодно, товарищ, холодно!

— А Ванька с Катькой — в кабаке...
— У ей керенки есть в чулке!

— Ванюшка сам теперь богат...
— Был Ванька наш, а стал солдат!

— Ну, Ванька, сукин сын, буржуй,
Мою, попробуй, поцелуй!

Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!
Катька с Ванькой занята —
Чем, чем занята?..

Тра—та—та!

Кругом — огни, огни, огни...
Оплечь — ружейные ремни...

Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!

Товарищ, винтовку держи, не трусь!
Пальнем-ка пулей в Святую Русь —

В кондовую,
В избяную,
В толстозадую!

Эх, эх, без креста!3
Как пошли наши ребята
В красной гвардии служить —
В красной гвардии служить —
Буйну голову
сложить!

Эх ты, горе-горькое,
Сладкое житье!
Рваное пальтишко,
Австрийское ружье!

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови —
Господи, благослови!4
Снег крутит, лихач кричит,
Ванька с Катькою летит —
Елекстрический фонарик
На оглобельках...
Ах, ах, пади!..

Он в шинелишке солдатской
С физиономией дурацкой
Крутит, крутит черный ус,
Да покручивает,
Да пошучивает...

Вот так Ванька — он плечист!
Вот так Ванька — он речист!
Катьку—дуру обнимает,
Заговаривает...

Запрокинулась лицом,
Зубки блещут жемчугом...
Ах ты, Катя, моя Катя,
Толстоморденькая...5
У тебя на шее, Катя,
Шрам не зажил от ножа.
У тебя под грудью, Катя,
Та царапина свежа!

Эх, эх, попляши!
Больно ножки хороши!

В кружевном белье ходила —
Походи-ка, походи!
С офицерами блудила —
Поблуди-ка, поблуди!

Эх, эх, поблуди!
Сердце кнуло в груди!

Помнишь, Катя, офицера —
Не ушел он от ножа...
Аль не вспомнила, холера?
Али память не свежа?

Эх, эх, освежи,
Спать с собою положи!

Гетры серые носила,
Шоколад Миньон жрала,
С юнкерьем гулять ходила —
С солдатьем теперь пошла?

Эх, эх, согреши!
Будет легче для души!6
...Опять навстречу несется вскачь,
Летит, вопит, орет лихач...

Стой, стой! Андрюха, помогай!
Петруха, сзаду забегай!..

Трах-тарарах-тах-тах-тах-тах!
Вскрутился к небу снежный прах!..

Лихач — и с Ванькой — наутек...
Еще разок! Взводи курок!..

Трах—тарарах! Ты будешь знать,
— — — — — — — — — — — — — — —
Как с девочкой чужой гулять!..

Утек, подлец! Ужо, постой,
Расправлюсь завтра я с тобой!

А Катька где? — Мертва, мертва!
Простреленная голова!

Что', Катька, рада? — Ни гу—гу...
Лежи ты, падаль, на снегу!..

Революцьонный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!7
И опять идут двенадцать,
За плечами — ружьеца.
Лишь у бедного убийцы
Не видать совсем лица...

Все быстрее и быстрее
Уторапливает шаг.
Замотал платок на шее —
Не оправиться никак...

— Что, товарищ, ты не весел?
— Что, дружок, оторопел?
— Что, Петруха, нос повесил,
Или Катьку пожалел?

— Ох, товарищ, родные,
Эту девку я любил...
Ночки черные, хмельные
С этой девкой проводил...

— Из-за удали бедовой
В огневых ее очах,
Из-за родники пунцовой
Возле правого плеча,
Загубил я, бестолковый,
Загубил я сгоряча... ах!

— Ишь, стервец, завел шарманку,
Что ты, Петька, баба, что ль?
— Верно, душу наизнанку
Вздумал вывернуть? Изволь!
— Поддержи свою осанку!
— Над собой держи контроль!

— Не такое нынче время,
Чтобы нянчиться с тобой!
Потяжеле будет бремя
Нам, товарищ дорогой!

— И Петруха замедляет
Торопливые шаги...
Он головку вскидавает,
Он опять повеселел...

Эх, эх!
Позабавиться не грех!

Запирайте етажи,
Нынче будут грабежи!

Отмыкайте погреба —
Гуляет нынче голытьба!8
Ох ты, горе-горькое!
Скука скучная,
Смертная!

Ужь я времячко
Проведу, проведу...

Ужь я темячко
Почешу, почешу...

Ужь я семячки
Полущу, полущу...

Ужь я ножичком
Полосну, полосну!..

Ты лети, буржуй, воробышком!
Выпью кровушку
За зазнобушку,
Чернобровушку...

Упокой, господи, душу рабы твоея...

Скучно!9
Не слышно шуму городского,
Над невской башней тишина,
И больше нет городового —
Гуляй, ребята, без вина!

Стоит буржуй на перекрестке
И в воротник упрятал нос.
А рядом жмется шерстью жесткой
Поджавший хвост паршивый пес.

Стоит буржуй, как пес голодный,
Стоит безмолвный, как вопрос.
И старый мир, как пес безродный,
Стоит за ним, поджавши хвост.10
Разыгралась чтой—то вьюга,
Ой, вьюга', ой, вьюга'!
Не видать совсем друг друга
За четыре за шага!

Снег воронкой завился,
Снег столбушкой поднялся...

— Ох, пурга какая, спасе!
— Петька! Эй, не завирайся!
От чего тебя упас
Золотой иконостас?
Бессознательный ты, право,
Рассуди, подумай здраво —
Али руки не в крови
Из-за Катькиной любви?
— Шаг держи революцьонный!
Близок враг неугомонный!

Вперед, вперед, вперед,
Рабочий народ!11
...И идут без имени святого
Все двенадцать — вдаль.
Ко всему готовы,
Ничего не жаль...

Их винтовочки стальные
На незримого врага...
В переулочки глухие,
Где одна пылит пурга...
Да в сугробы пуховые —
Не утянешь сапога...

В очи бьется
Красный флаг.

Раздается
Мерный шаг.

Вот — проснется
Лютый враг...

И вьюга' пылит им в очи
Дни и ночи
Напролет...

Вперед, вперед,
Рабочий народ!12
...Вдаль идут державным шагом...
— Кто еще там? Выходи!
Это — ветер с красным флагом
Разыгрался впереди...

Впереди — сугроб холодный,
— Кто в сугробе — выходи!..
Только нищий пес голодный
Ковыляет позади...

— Отвяжись ты, шелудивый,
Я штыком пощекочу!
Старый мир, как пес паршивый,
Провались — поколочу!

...Скалит зубы — волк голодный —
Хвост поджал — не отстает —
Пес холодный — пес безродный...
— Эй, откликнись, кто идет?

— Кто там машет красным флагом?
— Приглядись-ка, эка тьма!
— Кто там ходит беглым шагом,
Хоронясь за все дома?

— Все равно, тебя добуду,
Лучше сдайся мне живьем!
— Эй, товарищ, будет худо,
Выходи, стрелять начнем!

Трах-тах-тах! — И только эхо
Откликается в домах...
Только вьюга долгим смехом
Заливается в снегах...

Трах-тах-тах!
Трах-тах-тах...

...Так идут державным шагом,
Позади — голодный пес,
Впереди — с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Исус Христос.

 1
Černý večer.
Bílý sníh.
Vichr s větrem.
Člověk beznohý 
je vích.
Víchr s větrem
chodí božím světem!

Vzdouvá vichr s větrem
sněžný svět.
Pod sněhem je led.
Na klouzačku 
nelez teď —
ouha, nebožáčku!
 

Z okna k oknu přes dláždění
visá na drátě
v plátěném plakátě
"Všecka moc Ústavodárnému shromáždění!"
A babka čte až bolí hlava,
nich nechápe a poplakává
...že se jim plejtvat chce na tyhle plagáty?
bylo by na onučky pro chlapce,
jsou bosí, nahatý...
 

Babička — slepička
se přerousala po pláni.
— Panenko svatá z nebíčka!
— Do hrobu přivedou nás bolšáni!

Uhni z cesty!
Vichry s mrazem svádí los!
Stojí buržuj na rozcestí,
do lémce si balí nos.

A kdo je tohle? — Dlouhý vlas
a přitlumený polohlas:
— Zradili!
Zahubili Rus!
Pisálek asi — rodilý
Zlatoúst...
 

Ejhle... a po příkopě
šosatec... zadkem vpřed...
Hej, bráško pope,
co teď?

Kdepak máš to světlo, 
které lidem kdys 
z tvého pupku kvetlo
jako krucifix?

K dámě dáma v persiánu
ulicí se plouhá:
— To nám dalo, dalo ránu...
Ouha!
Uklouzla... 
jak široká tak dlouhá.

Nekoukej!
Tahej, pofoukej!

Vítr až běda
fouká rád.
Poráží, zvedá
sukně a vlasy,
sápe se, tasí
na plakát
„Všecka moc Ústavodárnému shromáždění“
a roznáší hlasy

... my taky měly shromáždění...
.... pod lampou...na dláždění...
... a projednaly...
...jó a protokolovaly...
Za číslo — pětku — za noc — dvaciáš!
... a za míň nejdu — nedáš — tak si maž...
... jsem na to...zejtra až!

Je pozdní večer.
Ulice bez lidí.
Jen jeden nechleba
z mrazu se neklidí.
A vítr vešel...

Tuláčku, zebe?
Tak pojď blíž...
zahřeju, když mě políbíš...
Chleba!
Ach, co ty víš?
Zmiz!

Černé, černé je nebe.
Zloba, zoufalá zloba
od srdce sočí...
Černá je zloba, svatá je zloba...

Ostříží oči,
vám přišla doba!2
Tancuje vítr, bodá sníh.
Dvanáct jich kráčí po pláních.

Vintovky černých řemenů
v planoucích pláních plamenů...

Kšiltovky v uchu, špačky v čelistech,
chybí jen rudý trestanecký cejch!

Svobodu, svoboděnku...
Bez kříže, bez kata!

Rra-ta-ta!

Zima, hej kamarádi, sklenku!

— A Katka s Vaňkou v kutlochu...
— na stehně cpe si punčochu!

— Váňuška, ten je bohatej...
— Byl Vaňka náš, je voják z něj!

— Vaňko, ty kurvo, buržouste,
má holka pro tě neroste!

Svobodu, svoboděnku!
Bez kříže, bez kata!
S Vaňkou je Katka nahatá —
s kým? S kým je nahatá?

Rra-ta-ta!

V planoucích pláních plamenů
ručnice černých řemenů...

A revoluční držte krok!
Nepřítel číhá na útok!

Neboj se bráško, vintovku si zkus!
Ať vodprásknem tu starosvatou Rus —

na kříž napjatou,
doškatou,
prdelnatou!

Bez kříže, bez kata!3
Vyletěli chlapci z hnízda,
k rudé gardě budou brát,
k rudé gardě budou brát...
Škoda chlapců nastokrát!
 

Ach ty hoře přehoře,
živořeníčko,
ucouranej hacafráčku,
rakušácká flintičko!

Na popy a na buržuje
požár světa nastupuje,
rozfouknem ho do všech stran —
panebože žehnej nám!4
Křičí vozka, křepčí bič.
Vaňka s Katkou fičí pryč —
na trojce je lucernička,
dvojitá je oj...
oj — do nebíčka!

Ve vojanském plášti Váňa
s cukrblikem tuli...pána
kroutí, kroutí černý knír.
Kruť si, nakrucuj si,
špásuj, pošpásuj si!

Vaňka, ten má ramena,
Vaňka, ten se pane má!
Hloupou Katku  olizuje,
železo si kuje...

Zvrátila se do bryčky,
vycenila perličky...
Ach ty Káťo, či jsi Káťa...
boubelatá...5
Čí to byla kudla, Káťo,
co ti sjela po krčku?
Vod čeho tam skrejváš, Káťo,
pod ňadýrkem jizvičku?

Nožky, tančete,
nejhezčí jste na světě!

Samá krajka bejvala jsi,
kdopak ti je kupoval?
S lampasama trajdala jsi
a teď trajdej se mnou dál!

Se mnou trajdej teď,
ať se točí svět!

Bejval, Káťo, oficírek,
dostal kudlu do těla...
Sáhni, holka, do vzpomínek, 
snad jsi nezapomněla?

Nezapomínej,
postýlku nám ustýlej!

Za kamaše s miňonkama
drahej s tebou bejval špás...
Čupr kadet byl tvůj fláma,
teď si s uchem zavdáváš?

Zavdávej a hřeš,
odpuštění dostaneš!6
Za trojkou sněžná oblaka
a vozka křičí, huláká...

Stůj! Stůj! Andrjúšo, tak se hni!
Petrucho, z boku nadběhni!

Trach-tararach-tach-tach-tach-tach!
K nebi se svíjí sněžný prach...

A koně s Vaňkou mažou dál...
A ještě jednou! Salvou pal!

Trach-tararach! Už naposled
— — — — — — — — — — — — — — —
jsi cizí holce hlavu splet!

Upláchnul, syčák, bůhvíkam...
Však já ti to zejtra spočítám!

A kde je Katka? — Pod vrbou.
Spí s prostřelenou kotrbou.

Hej, KAtko, slyšíš? — Ani bú...
Tak si leť mrcho do limbu!

A revoluční držte krok!
Nepřítel číhá na útok!7
Plným krokem jde dál dvanáct,
na řemenech ručnice.
Ten co vraždil, skleslý hranáč,
schovaný je do límce.

Kam tak chvátá, na co myslí,
pohroužený do kroku?
Jako kdyby ztratil smysly
s ženským šátkem na krku.

— Hele, bráško, proč tak schlíple?
Šlapeš jako rasův pes!
— Hele Peťko, kuješ pikle
nebo Katku lituješ?

— Kamarádi, kluci zlatý,
dyť já měl tu holku rád,
noci černý, chocholatý,
chodil jsem s ní protloukat...

Měla v očích čerty z pekla,
z ničeho snad nikdy strach,
měla pihu, z jamky kvetla
tam v těch krásnejch jablíčkách,
proč jenom...já mrcha vzteklá...
pitomě ji zabil... ach!

— Zaraž kliku, Petře, kuš ty!
Co jsi... baba nebo chlap?
— Vylejvat si svinskou duši, 
to je z deště pod vokap!
— Držet krok se, chlapče, musí!
— Nevylízej z řady, šlap!

— Nebude se s tebou dneska
nikdo párat, to snad víš?
Doba je beztak těžká,
eště na nás čeká kříž!

Petr řadu vyrovnává,
stejným krokem šlape dál...
Pozvedla se bujná hlava,
opadává všechen žal...

Muzikanti, marš!
Napijem se na kuráž!

Petlicujte petlice,
hladová jde ulice!

Věšte zámky visací,
vypáčí je bosáci!8
Ach ty muko, mučenko,
krásně rozkvítáš
k smrti až!

Dobu, dobičku
protřískám, protřískám...

Hlavu hlavičku
povískám, povískám...

Ořech oříšků
rozlouskám, rozlouskám...

Kudlu, kudličku
polaskám, polaskám...

Buržujům, vrabcům, zapráskám, zapráskám!
Pustím červenou
pro mnou milenou
nepřebolenou...

Lehké odpočinutí dejž jí, ó Pane...

Žalm!9
Nad Něvou zmlkly hlučné hlasy,
potichu šumí hladina.
A policajt už neobchází.
Flámujte chlapci bez vína!

A buržuj stojí na rozcestí
a do límce si balí nos.
Lísá se k němu, hladem vřeští
prašivý hafan, schlíplý chvost.

A buržuj stojí, hladem štvaný
jak pes, jak němá otázka.
Starý svět, hafan vypráskaný
ptá se s ním, kdo je polaská...10
Přiletěla metelice,
metelice metelic!
Ani na krok  do temnice
není vidět vůbec nic!

Sníh se kroutí v kornoutech
sníh se zvedá ve sloupech...

— Konec světa, Spasiteli!
— Huba se ti, Petře, telí!
Už tě někdy spasil ten
malovanej spasitel?
Kdy ti dojde do kotrby,
proč jsou naše ruce v krvi?
Nebo je máš zbrocený
pro zradu svý Kačeny?
— Revolučních drž se kroků!
Nepřítel chce do útoku!

Jen vpřed, jen vpřed, jen vpřed —
a náš bude svět!11
Tak jde všech dvanáct do daleka
bez boha pod čely,
A nic je nepoleká
a všecko oželí...

S nabitými ručnicemi
napříteli do tmy vstříc...
Zapadlými ulicemi,
kudy křepčí sněžný bič...
Stahování vichrem k zemi
do závějí metelic...

S rudou vlajkou
v rytmu slok.

Duní dálkou
pevný krok.

Přesnou rankou
střílí sok...

Metelí se dnem i nocí
do všech očí 
sněhomet...

Jen vpřed, jen vpřed, jen vpřed —
a náš bude svět!12
...Mocným krokem táhnou dálkou...
Kdo je to tam? Z díry lez!
To jen vítr s rudou vlajkou
roztancoval v čele ples...

V čele strmá hradba sněhu.
— Kdo je to tam? Z díry lez!
Vzadu pokulhává v běhu
hladový a chorý pes.

— Stejská se ti po bodáku?
Čuchni si, však ucítíš!
Starej světe, prašiváku,
vytřepu ti duši — zmiz!

...Krvelačně cení držku —
neutíká — číhá — štváč —
vlčí skrčku — ničí skrčku...
— Hej ty tam, stůj, co jsi zač?

— Kdo tam rudou vlajkou mává?
— K čertu, tma jak v brlohu!
— Čí to byla asi hlava,
co se zdejchla na rohu?

— Máš to marný, neupláchneš,
polez, žádný, hlouposti!
— Vzdej se živej, bráško, skápneš,
slyšíš?, prst je na spoušti!

Trach-tach-tach! Jen echo vzlíná
v ulici, kde výstřel ztich...
Ještě dlouho meluzína
posmívá se v závějích...

Trach-tach-tach!
Trach-tach-tach...

...Mocným krokem táhnou dálkou,
pes jim do zad pohlíží.
V čele s krvavou jdeš vlajkou
metelicí chráněný,
kulkou neporaněný,
sněžnou bouří, něžnou chůzí
pod korunkou bílých růží
závějemi do chýší
s nimi... Kriste Ježíši!

překlad Václav Daněk, svět sovětů, 1967