Rozpis chemoterapie

Jméno pacienta:


Rodné číslo:
  Přímé zadání věku  Přímé zadání pohlaví  Jde o černocha?
    muž   žena  
Výška(v cm):      Váha (v kg):      kreatinin (umol/L):      Způsob výpočtu GF: MDRD     Cockroft
       

Cyklus chemoterapie:   Linie chemoterapie:   Za hospitalizace?   Redukce dávky na: %Platinový derivát:
Cisplatina
Carboplatina
bez platiny
 
 
Další léčivo:
  Zesílená antiemetická profylaxe:  
Etoposid
Gemcitabin
Vinorelbin
Docetaxel
Paclitaxel
Paclitaxel+Bevacizumab(Avastin)
Pemetrexed(Alimta)
Doxorubicin Dosavadní kumulativní dávka


Datum:               (kód pro vyúčtování jiného než aktuálního rozpisu)
info o programu